Türkiye'de Hapkido

   Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun çeşitli kurullarında görevler yapan Kınataş 1997 yılında Uluslar arası Antony Turnuvası için gittiği Fransada Kim Yong Ho hocayı ziyaret eder ve onu Salonunda Hapkido çalıştırırken görür. Dünya Taekwondo Federasyonu teknik komite başkanının Taekwondo değil de Hapkıdo çalıştırdığını görünce. Hapkido ilgisini çeker ve Hapkido hakkında daha çok bilgi için araştırmaya başlar. Fransa Taekwondo sunun İsmet İrazı sayılan Teknik Direktör 9.Dan Lee Kwan Young’un salonuna gider Lee nin de salonunda Hapkido çalıştırdığını görünce ilgisi daha da artar. Avrupadaki bir başka önemli isimde Hollanda’da yaşayan Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) nin Teknik direktörü 9.Dan So Myong So dur. Ve ne gariptir ki So Myong So da Hapkido çalıştırmaktadır. Aikido ve Taekwondo’nun tekniklerini içerdiğini, ateşsiz hertülü silahın kullanıldığını tespit eder, Taekwondo’da 5.dan ve judo’da 1.dan sahibi olan Kınataş, İlk Hapkido dersini Kim Young Ho hocadan alır, yaptığı araştırmalarda 3 büyük hocanın Güney Kore'den farklı diplomalarının ve farklı federasyonların temsilcisi olduklarını saptar ve Hapkidonun Anayurdu Kore'ye gidip yerinde araştırma yapmaya karar verir. Taekwondo ve Judo'da faaliyetlerini sürdürüp, Avrupa ve Dünya judo Şampiyonalarında Milli takımın başında idareci olarak görev alır Almanya ya gider . Federasyonun basın sözcülüğü yapar.

   Kınataş fikirlerine büyük saygı duyduğu Muzaffer Ilıcak’a düşüncelerini anlatır. Ilıcak 1988 yılında Karakuşak dergisindeki “Uzakdoğu sporlarının anası” olarak yorumladığı Hapkidoyu yine güvendiği biri tarafından Türkiye’ye getirilecek olmasından mutlu olur ve Kınataşa yol gösterip destek verir.
   2002 yılında Yanına Tercüman ve Rehber olarak Seyfullah kim Do Man’ı da alarak Güney Kore‘ye giden Kınataş Korede yaptığı araştırmalar sonucu,Taekwondoya yakınlığıyla bilinen Hem Hapkidocuların Hem Taekwondocuların saygı duyduğu Kore Spor Üniversitesi Taekwondo, Hapkido ve Judo Ana bilimdalı profesörü Don Oh Choi ve Onun diğer Hapkido federasyonlarına altarnatif olarak kurduğu bütün Hapkido sitillerini bir araya toplayan WHMAF ye üye olur ve bu federasyonda çalışmalarına başlar.
   Sık sık Koreye gidip Kendini yetiştiren Kınataş 2004 yılında yanında Azmi Niğdelioğlu, Davut Şengül, Mustafa Elmalı, Ramazan Akkoca, Selman Başar Türkay, Emel Özhekim ve Halil İbrahim Perk i Koreye götürür ve WHMAF den kursa katılıp Antrenörlük belgelerini almalarını sağlar. Kınataş 2004 yılında Whmaf yönetim kurulu üyeliğine seçilir.Avrupa ve Türk devletlerinden sorumlu göreve getirilir. Aynı Yıl Ekrem Gün, Hakan Bozçiçek, Ramazan Akkoca (2.Kez) ve Bilge Yılmaz’ ı Koreye götürür Antrenörlük belgelerini almalarını Ve 10. Dünya Taekwondo Hanmadang Musabakalarına girmelerini sağlar. 2004 yılı sonunda WTF den (World Taekwondo federation) dan Üstün Hizmet Belgesi ödülü alır. 2004 yılı sonu Aras Şentürkle Whmaf nin Kazakistanda organize ettiği Hapkido ve Taekwondo Antrenör kursunu gerçekleştirmek ve Kazakistan Temsilcisini atamak üzere Kazakistana gider. 2005 yılında ise Levent Seyhan ve İbrahim Doğan la Hapkido kursları ve 5.Uluslararası Kore Açık Taekwondo turnuvasına katılırlar.Levent Seyhan Ve İbrahim Doğan sikletlerinde Bronz madalya kazandılar.
   2005 yılında Şükrü Kınataş WHMAF de As Başkanlık görevine getirilirken, Muzaffer Ilıcak Halkla ilişkiler komitesi, Levent Seyhan Finans komitesi üyeliği, Levent Eyüboğlu uluslar arası ilişkiler komitesi üyeliği ve Yaşar Yeşilköy teknik kurul üyeliğine seçilmişlerdir. Whmaf idari konularda Koreden Sonra en çok idarecisi bulunan ikinci ülke Türkiye olmuştur. Halen Bu görevler devam etmektedir. Bu bir Ekip başarısıdır. 2002 yılında Kınataş tan sonra Koreye giden 2. Hapkidocumuz Yaşar Yeşilköy ve eşi Yasemin Yeşilköydür. Yaşar Yeşilköy, Kore dönüşü Bir çok Türk antrenöre Hapkido semineri vermiş, eğitimini verdiği bu kişilere başkanın onayıyla belge almıştır. 2004 yılında Şükrü Kınataş Hapkido Birliği Derneğini kurmuş daha sonra ise Hapkido Antrenörleri Derneği, Hapkido Hakemler Derneği, Üniversiteli Hapkidocular Derneği ve Hapkidocu Bayanlar Derneğini kurdurarak Hapkido Federasyonunun alt derneklerinin oluşumunu sağlamıştır.
   2005 yılı eylül ayında Hapkido Birliği Derneği, Dünya Hapkido Federasyou ile ortaklaşa Türkiyede ilk defa Uluslar arası antrenör ve Hakem Semineri Organize etmiş ve Güney Koreden WHMAF Başkanı Prof.Dr Don Oh Choi, İnsan kaynakları ve bilgi işlem müdürü Young Jun Choi antrenörler Kim Sang Hoon ve Hong Hyun Woo yu Türkiyeye getirip Özel Yaşar Cimili Kolejinde seminer verdirmiştir.
Daha sonra Şükrü Kınataş Koreye giderek Özel bir Antlaşmayla Kim Sang Hoonu Türk Antrenörleri yetiştirmek üzere, Tüm Masrafını kendi cebinden karşılayarak Türkiyeye getirmiş tir. 3 ay sonra Antlaşma bitince Şükrü Kınataş Kim Sang Hoonu Kore ye geri göndermiştir. Kim sang Hoon türkiyeye tekrar gelmek istemiş Başkan Kınataş Kimsang Hoona hiçbir ödeme yapmayacağını bildirmiş, bu ve benzeri konularda ilerde problem oluşmasın diye Türkiye Hapkido federasyonu olarak Dünya Hapkido Federasyonu ile bir sözleşme imzalamıştır.(Word Hapkido Martial arts Federation) bu sözleşme gereği Hiçbir Koreli iki Fedeasyondan habersiz Türkieye gelip Salon açamayacak ve Hiçbir Hapkido faaliyetinde bulunamayacaktır.
   2006 yılı Mart ayında Türkiye Hapkido Federasyonu ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirmiş ve 2006 Kasım ayında 2.ULUSLARARASI İSTANBUL HAPKİDO ANTRENÖRLÜK VE HAKEMLİK SEMİNERİNİ başarıyla organize etmiş Bu organizasyona Türkiyenin yanı sıra Yunanistan ve İran Federasyon diğer bir çok ülke temsilci düzeyinde katılmıştır.