HAPKİDO'DA KULLANILAN KORECE TERİMLERİN TÜRKÇESİ

 • Çaryot DİKKAT
 • Kyonge SELAM
 • Kugidehayo- BAYRAĞA
 • Sabonimkidehayo- HOCAYA
 • Paro Toplan
  Şio Rahat
 • Case  Gard - Savunma pozisyonu
  Dobok
   Kıyafet

   Ti  Kuşak 

 • Docang  Salon - Hapkihane
 • Sabom Hoca (Antrenör)
 • Kuancang Usta (İleri seviye Hoca)
 • Çongce  Fed. Başk.
 • Kunggyok  Saldırı

  KUNYONG CASE ÇUMBİ- Saldırı pozisyonu al

 • Makgi Blok(savuşturma)
 • Çigi Dairesel el vuruşu
 • Gokki Kilit
 • Toncigi Düşürme
 • Jirugi Saplama
  Çirıgi  
  yumruk vuruşu
 • Cok Tekme tekniği (Gelen tekme)
 • Çagi Tekme vuruşu- tekme atmak
 • Hurigi Süpürme (Ters tollyo)
 • Sogi Duruş
 • Kubi Kırık Duruş
 • Mori  Baş
 • Hori Bel
 • Dari  Bacak
 • Olgul  Yüz
 • Momtong  Gövde
 • Are  Kasık
 • Palgup Dirsek
 • Murup  Diz
 • Apçuk Ayak pençesi
 • Duiçuk Topuk
 • Son  El
 • Sonnal Açık (Bıçak) el
  Nal 
  Bıçak   (el ve ayak şekli)
 • Bal  Ayak
 • Balnal  Ayağın yanı
 • Pal  Kol
 • An İç
 • Bakkat Dış
 • Yop Yan
 • Di Arka
 • Ap ön 
 • Hecon Hızlı
 • Tollyo Dönerek (Hilal)
 • Bande Ters
 • Moa Bitişik
 • Çumbi Hazır
 • Cuççum Süvari
 • Hakdari Tek ayak
 • Hakdari Sogi - Leylek duruşu
 • Bonghoang Zümrüdüanka
 • Goa  Çapraz
 • Ban Goa Oturarak çapraz
 • Ban di Oturarak geri
 • Ban ap Oturarak Ön
 • Bom  Kaplan
  Anca
  Yerde
 • Dora Dönerek
 • Ti o Dora  Geri ye dön
 • Gongcung Zıplayarak
 • Yang Çift
 • Han Tek
 • İl  Bir HANA  (İKİNCİ SAYILAR ESKİ KORECEDİR) 

  İ  İki TUL

 • Sam  Üç SET
 • Sa  Dört NET
 • O  Beş DAS OT
 • Yuk  Altı YOS OT
  Çil
  Yedi İLKOP
 • Pal  Sekiz YODOL
 • Gu Dokuz AHOP
 • Şip  On YOL

  Hyong Form- teknik kompozisyonu

  Mu Renkli kuşak kalıpları (Kata)

  Do Yol, Siyah kuşak Kalıpları (Pumse)

 • Mugi Silah
 • Canggom- Gom Kılıç
 • Canbong Uzun sopa
 • Cunbong Orta boylu sopa
 • Tanbong Kısa sopa- cop
 • Puçe Yelpaze
 • Pobak Kemer
 • Sangcolgon Nunçaku
 • Dancang Baston
 • NAK POB - Düşüş
 • Conbang Nakpob  Öne (düşüş)
 • Çıkbang nakpob Yana (düşüş)
 • Hubang nakpob Geri (düşüş)
 • Soso Ayak bitişik
 • Uolcang nakpob uzun mesafeden (düşüş)
 • kicang nakpob Yüksekten (düşüş)

  Dan seviye

 • İ Dan İkinci seviye (uçarak anlamına da gelir)
 • Hoşinsul Sellf Defans (Dearyon)
 • Sonmok su El bileğinden tutuşa karşı savunma.
 • Conmyon Iypogsul Kıyafetin önünden tutuşlara karşı savunma.
 • Dimyon Kıyafetin arkasından tutuşlara karşı savunma
 • Ggyoanggi Boğmalara karşı savunma.
 • Bangkuonsul Yumruğa karşı savunma
 • Bangcoksul Tekmeye karşı savunma